Giới thiệu Etours

GIới thiệu

HOI AN ETOURS hay Công ty TNHH Trải nghiệm & Sinh Thái Etours Hội an thành lập ngày 18 tháng 2 năm 2016, là một thành viên của tập đoàn EMIC Hospitality.  Chúng tôi cung cấp các dịch vụ du lịch hấp dẫn, thực hiện theo các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm khi nhận ra tầm quan trọng của việc tôn trọng và mang lại lợi ích cho người dân địa phương, môi trường cũng như trải nghiệm văn hóa địa phương; qua đó,góp một phần công sức vào việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
 
Sứ mệnh của Etours là trở thành một doanh nghiệp du lịch sinh thái & trải nghiệm văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, cộng hưởng giữa du lịch cộng đồng, văn hóa địa phương và môi trường thân thiện dựa trên các nguyên tắc bền vững qua đó đem các giá trị Việt đến các bè bạn khắp năm châu bốn bể.

Phương châm 3T của Etours: Tours cộng đồng- Trải nghiệm văn hóa- Trách nhiệm xã hội

Mục tiêu phát triển của Etours: Với mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững, chúng tôi không ngừng nỗ lực để có thể cung cấp các dịch vụ du lịch chất lượng cao cũng như chung tay vào các quỹ phát triển xã hội để hỗ trợ người nghèo, người kém may mắn và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.Do đó, một khi bạn chọn HOI AN ETOURS cũng có nghĩa là bạn đang góp phần vào sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Hãy đến với chúng tôi để tận hưởng và cảm nhận những chuyến đi đầy lý thú và trách nhiệm tại Việt Nam.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
THÔNG TIN LIÊN LẠC

Địa chỉ: 101 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Tp Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại: +84 235 923 955
Email: info@hoianetours.com
Website: www.hoianetours.com